Bilgi Bankası

RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG

Anasayfa Bilgi Bankası RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileyen bir olgu olarak tanımlamak kesinlikle abartılı bir ifade olmaz. Günümüz üretim ilişkileri içerisinde ele alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu tüm hayatımız üzerinde oldukça etkili.

Genel olarak bazı rakamlara göz atarak, “ önlenebilir “ İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının insanlık için ne boyutta bir tehdit olduğunu algılayabiliriz.

Dünyada her yıl yaklaşık 270.000.000 (270 milyon) adet iş kazası meydana gelmekte, yine milyonlarca işçi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Yaklaşık günde 6.400 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşamlarını yitirmektedir. Yani her yıl yaklaşık 2 milyonun üzerinde işçi, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Bu yüzden bazı yazar ve araştırmacılar, “ Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? “ sorusunun yanıtını İş olarak verebilmektedir.

Ortalamada her yıl savaşlar nedeniyle yılda 650.000 insan ölürken, sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 2.500.000 (2,5 milyon) insan ölmektedir.

Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iklimde, bu haliyle çalışmanın savaşa kıyasla üç kat daha ölümcül sonuçlar doğurduğu belirtilmektedir.

Ne kadarı önlenebilir ?

İş kazalarının % 88’ i güvenli olmayan davranışlar (güvensiz hareketler), % 10’u güvenli olmayan ortamlardan (güvensiz çalışma ortamı) kaynaklanmakta iken; yalnızca geriye kalan % 2’sinin önlenemeyecek (nedeni açıklanamayan) vakalardan oluştuğu bilinmektedir.

Yukarıda saydığımız istatistiki bilgiler arasında en çarpıcı ve önemli olanı; iş kazalarının % 98’ inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğu gerçeğidir.

Ekonomik boyut:

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesi, on milyonlarcasının sakat kalmasına yol açan İş kazaları ve meslek hastalıkları, aynı zamanda Dünya Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaşık en az %4’ ünün (1.3 trilyon dolar) heba olmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan maddi kayıp yaklaşık yıllık 10 milyar TL – 35 milyar TL aralığındadır. Ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları gerçekleşme oranları Dünya ortalamasına paralel seyir etmektedir.

Ülkemizde Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı  yasası konumunda olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının da etkisiyle, ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının hızla ve kalıcı biçimde düşüş göstermesi hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileyen bir olgu olarak tanımlamak kesinlikle abartılı bir ifade olmaz. Günümüz üretim ilişkileri içerisinde ele alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu tüm hayatımız üzerinde oldukça etkili.

Genel olarak bazı rakamlara göz atarak, “ önlenebilir “ İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının insanlık için ne boyutta bir tehdit olduğunu algılayabiliriz.

Dünyada her yıl yaklaşık 270.000.000 (270 milyon) adet iş kazası meydana gelmekte, yine milyonlarca işçi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Yaklaşık günde 6.400 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşamlarını yitirmektedir. Yani her yıl yaklaşık 2 milyonun üzerinde işçi, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Bu yüzden bazı yazar ve araştırmacılar, “ Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? “ sorusunun yanıtını İş olarak verebilmektedir.

Ortalamada her yıl savaşlar nedeniyle yılda 650.000 insan ölürken, sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 2.500.000 (2,5 milyon) insan ölmektedir.

Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iklimde, bu haliyle çalışmanın savaşa kıyasla üç kat daha ölümcül sonuçlar doğurduğu belirtilmektedir.

Ne kadarı önlenebilir ?

İş kazalarının % 88’ i güvenli olmayan davranışlar (güvensiz hareketler), % 10’u güvenli olmayan ortamlardan (güvensiz çalışma ortamı) kaynaklanmakta iken; yalnızca geriye kalan % 2’sinin önlenemeyecek (nedeni açıklanamayan) vakalardan oluştuğu bilinmektedir.

Yukarıda saydığımız istatistiki bilgiler arasında en çarpıcı ve önemli olanı; iş kazalarının % 98’ inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğu gerçeğidir.

Ekonomik boyut:

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesi, on milyonlarcasının sakat kalmasına yol açan İş kazaları ve meslek hastalıkları, aynı zamanda Dünya Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaşık en az %4’ ünün (1.3 trilyon dolar) heba olmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan maddi kayıp yaklaşık yıllık 10 milyar TL – 35 milyar TL aralığındadır. Ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları gerçekleşme oranları Dünya ortalamasına paralel seyir etmektedir.

Ülkemizde Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı  yasası konumunda olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının da etkisiyle, ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının hızla ve kalıcı biçimde düşüş göstermesi hedeflenmektedir.

DİĞER YAZILAR
TÜMÜ
NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI / 6331?
NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI / 6331?
30 Haziran 2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için i
Devamı için tıklayınız
RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG
RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileyen bir olgu olarak tanımlamak kesinlikle abartılı bir ifade olmaz. Günümüz üretim ilişkileri içerisinde ele alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu tüm hayatımı
Devamı için tıklayınız
KİMLER İŞYERİ HEKİMİ OLABİLİR?
KİMLER İŞYERİ HEKİMİ OLABİLİR?
İşyeri hekimi unvanını alabilmek için, hangi şartları sağlamak gerekir? Hangi bölüm mezunları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılımcı olmaya hak kazanabiliyor? Birçok kişi işyeri hekimi olabilmek
Devamı için tıklayınız
Yangın Nedir ?
Yangın Nedir ?
YANMA NEDİR? YANICI MADDENİN, YETERLİ ISI VE OKSİJENLE KİMYASAL OLARAK BİRLEŞMESİ OLAYIDIR. YANGIN NEDİR? YARARLI ATEŞ YAKILAN YERLER DIŞINDA, KONT
Devamı için tıklayınız
Sıfır Atık Eğitimi
Sıfır Atık Eğitimi
İstanbul'da Kişi Başı Ortalama Belediye Atık Miktarı: 1,3 kg/kişi/gün Atık Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu: 14.804.116 kişi Yaklaşık 20.000 ton/gün Verimli Bir Atık Yönetimi İçin; Atığın tanımlanması Kaynağında ayrı toplama Geçici atık depolama
Devamı için tıklayınız
İSG İşyeri Ortam Ölçümleri
İSG İşyeri Ortam Ölçümleri
İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yö
Devamı için tıklayınız
Deprem ve Tsunami Hazırlığı
Deprem ve Tsunami Hazırlığı
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın d
Devamı için tıklayınız
Atık Yönetimi
Atık Yönetimi
Güncelleniyor...
Devamı için tıklayınız
İdari Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Devamı için tıklayınız
Tatbikatlar
Tatbikatlar
Güncelleniyor...
Devamı için tıklayınız