Eğitimlerimiz

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Anasayfa Eğitimlerimiz Yüksekte Çalışma Eğitimi

Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir.  Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.

Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak  çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir


Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

 

Eğitim Konuları:

Yüksekte yapılan çalışmalardaki tehlikeler ve riskler, alınacak güvenlik önlemleri                 

Yüksekte yapılan çalışmalarda toplu korunma ve kişisel koruma yöntemleri                                          

Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan güvenlik ekipmanları, özellikleri ve kullanımı                       

Kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, kullanımı ve bakımı                                              

Yüksekte iş ekipmanları ile yapılan çalışmalarda güvenli çalışma kuralları                                 

Yüksekte güvenli çalışma kuralları, güvenlik işaretleri, yatay ve düşey yaşam hatları                           

Güvenlik ankrajları, ankraj noktaları, yüksekte çalışmalarda acil durumlar ve kurtarma                     

İskelelerle çalışmalarda iş güvenliği                                                                                                                         

Yapı iskelelerinin güvenli kurulumu                                                                                                                         

Merdivenle çalışmalarda iş güvenliği                       


DETAYLI BİLGİ Telefon 02165231438

DİĞER YAZILAR
TÜMÜ
Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri
İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.
Devamı için tıklayınız
Hijyen Eğitimi
Hijyen Eğitimi
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİK’i yayımlanmıştır.Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak bi
Devamı için tıklayınız
İlk Yardım Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi
29 Temmuz 2015’te Sağlık Bakanlığı tarafından İlkyardım Yönetmeliği yayınlanmıştır.- Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, - Olay yerinde - Sağlık personeli gelinceye kadar - Durumun kötüleşmesini önlemek amacıy
Devamı için tıklayınız
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama
Endüstriyel tesis yönetimi, acil durum koordinasyonu ve kimyasal yangınlarında uzman olan eğitici kadromuzun vereceği eğitimle, çalıştığınız tesislerde patlamadan korunma dökümanı hazırlayabilir ve gerekli hesaplamaları yapabilir düzeye geleceksiniz.
Devamı için tıklayınız
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzer
Devamı için tıklayınız