Periyodik Sağlık Taramaları

Anasayfa Periyodik Sağlık Taramaları
Hemogram
15
OCK
Hemogram
Kanda yer alan lökosit (Beyaz küre/akyuvar) , eritrosit (kırmızı küre/alyuvar), hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür. Bu testle kanda var olan hastalıklar anlaşılabilir.
AKŞ / TKŞ
15
OCK
AKŞ / TKŞ
Kişi aç durumdayken ölçülen kandaki glikoz değeri. Açlık kan şekeri normal değeri 70-99 mg/dl arasındadır.
HBsAG
15
OCK
HBsAG
Pozitif" veya "reaktif" bir HBsAg test sonucu kişinin hepatit B virüsü ile enfekte olduğunu gösterir.
Anti HCV
15
OCK
Anti HCV
Test sayesinde kişinin yaşamının herhangi bir anında hepatit C virüsüne yakalanmış olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Anti HBS
15
OCK
Anti HBS
Kişinin geçmişte hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek için kullanılır.
AKC (akciğer grafisi)
15
OCK
AKC (akciğer grafisi)
İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.
Odyometri Ölçümü
15
OCK
Odyometri Ölçümü
Genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır
Kanda Üre Testi(BUN)
15
OCK
Kanda Üre Testi(BUN)
Üre, kanda bulunan azot içerikli bir bileşendir. Üre yüksekliği veya düşüklüğü; vücuttaki protein metabolizmasının sağlıklı işlemediği anlamına gelebilir.
Solunum fonksiyon testleri (SFT)
15
OCK
Solunum fonksiyon testleri (SFT)
Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri ,akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır.
EKG
15
OCK
EKG
Kalbin elektriksel aktivitesini kaydederek sıklıkla kalp ritim bozukluklarını ortaya çıkarmak, kalp krizi gibi özellikle göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda olası kalp hastalıklarının tanısını koymak, kalp pili işlevinin ve bazı ilaçların etkilerini
Tetanoz Aşısı
15
OCK
Tetanoz Aşısı
Tetanoz aşısı, tetanoz hastalığından korunmak için yapılan bir aşıdır. Halk ağzında kızaklı humma diye bilinen tetanoz insan vücuduna yaralanmalardan sonra oluşan açık yaralardan giren bir hastalık türüdür
Portör Testi
15
OCK
Portör Testi
Gıda ile ilişkili işlerde çalışanların, gıda yolu ile bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını tespit etme amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerine portör muayenesi adı verilir. Portör muayenesi veya portör testi, tek bir test olmayıp içinde
Göz Tarama Testi
15
OCK
Göz Tarama Testi
Görme kusurlarına bağlı kazaların engellenmesi ve buna bağlı yaralanmaların en alt düzeye inmesi için TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygulanan yönetmelik gereği göz taramaları kurumlarca yılda bir kez yapılmalıdır.