Hizmetlerimiz

Acil Durum Afet Planı HAP

Anasayfa Hizmetlerimiz Acil Durum Afet Planı HAP

HAP nedir?

  • HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim Sistemi’’
  • Hastane temelli tüm tehlikeli olayların standardize edilmiş yönetim kavramıdır
  • Organizasyon yapısının (komuta zinciri) bir bütünleşmesidir

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik gereği hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama