Özel Sayfalar

ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Anasayfa Özel Sayfalar ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
Çalışma Saati Hesap Tablosu
Çalışan Sayınızı Giriniz :
Saat/Ay
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Diğer Sağlık Personeli

 

1.1.   İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

1.1.1.   İşyeri hekimleri, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a)    Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b)   Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c)    Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

1.1.2.   Az tehlikeli sınıfta yer alan 2.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2.000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2.000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 7.5.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

1.1.3.   Tehlikeli sınıfta yer alan 1.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 1.000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1.000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 7.5.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

1.1.4.   Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan 750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 7.5.1. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

1.1.5.   İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

1.1.6.   Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

 

1.2.   DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

1.2.1.   Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a)    Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika..

b)   Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c)    Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

1.2.2.   Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

1.2.3.   Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

1.3.  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ

1.3.1.   10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

1.3.2.   Diğer işyerlerinden;

a)    Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b)   Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c)    Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

1.3.3.   Az tehlikeli sınıfta yer alan 1.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1.000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1.000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 6.5.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

1.3.4.   Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 6.5.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

1.3.5.   Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 6.5.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.