Bilgi Bankası

RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG

Anasayfa Bilgi Bankası RAKAMLARLA DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileyen bir olgu olarak tanımlamak kesinlikle abartılı bir ifade olmaz. Günümüz üretim ilişkileri içerisinde ele alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu tüm hayatımız üzerinde oldukça etkili.

Genel olarak bazı rakamlara göz atarak, “ önlenebilir “ İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının insanlık için ne boyutta bir tehdit olduğunu algılayabiliriz.

Dünyada her yıl yaklaşık 270.000.000 (270 milyon) adet iş kazası meydana gelmekte, yine milyonlarca işçi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Yaklaşık günde 6.400 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşamlarını yitirmektedir. Yani her yıl yaklaşık 2 milyonun üzerinde işçi, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Bu yüzden bazı yazar ve araştırmacılar, “ Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? “ sorusunun yanıtını İş olarak verebilmektedir.

Ortalamada her yıl savaşlar nedeniyle yılda 650.000 insan ölürken, sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 2.500.000 (2,5 milyon) insan ölmektedir.

Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iklimde, bu haliyle çalışmanın savaşa kıyasla üç kat daha ölümcül sonuçlar doğurduğu belirtilmektedir.

Ne kadarı önlenebilir ?

İş kazalarının % 88’ i güvenli olmayan davranışlar (güvensiz hareketler), % 10’u güvenli olmayan ortamlardan (güvensiz çalışma ortamı) kaynaklanmakta iken; yalnızca geriye kalan % 2’sinin önlenemeyecek (nedeni açıklanamayan) vakalardan oluştuğu bilinmektedir.

Yukarıda saydığımız istatistiki bilgiler arasında en çarpıcı ve önemli olanı; iş kazalarının % 98’ inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğu gerçeğidir.

Ekonomik boyut:

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesi, on milyonlarcasının sakat kalmasına yol açan İş kazaları ve meslek hastalıkları, aynı zamanda Dünya Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaşık en az %4’ ünün (1.3 trilyon dolar) heba olmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan maddi kayıp yaklaşık yıllık 10 milyar TL – 35 milyar TL aralığındadır. Ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları gerçekleşme oranları Dünya ortalamasına paralel seyir etmektedir.

Ülkemizde Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı  yasası konumunda olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının da etkisiyle, ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının hızla ve kalıcı biçimde düşüş göstermesi hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını, tüm insanlığı yakından, doğrudan ve sürekli etkileyen bir olgu olarak tanımlamak kesinlikle abartılı bir ifade olmaz. Günümüz üretim ilişkileri içerisinde ele alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu tüm hayatımız üzerinde oldukça etkili.

Genel olarak bazı rakamlara göz atarak, “ önlenebilir “ İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının insanlık için ne boyutta bir tehdit olduğunu algılayabiliriz.

Dünyada her yıl yaklaşık 270.000.000 (270 milyon) adet iş kazası meydana gelmekte, yine milyonlarca işçi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Yaklaşık günde 6.400 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşamlarını yitirmektedir. Yani her yıl yaklaşık 2 milyonun üzerinde işçi, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Bu yüzden bazı yazar ve araştırmacılar, “ Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? “ sorusunun yanıtını İş olarak verebilmektedir.

Ortalamada her yıl savaşlar nedeniyle yılda 650.000 insan ölürken, sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 2.500.000 (2,5 milyon) insan ölmektedir.

Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir iklimde, bu haliyle çalışmanın savaşa kıyasla üç kat daha ölümcül sonuçlar doğurduğu belirtilmektedir.

Ne kadarı önlenebilir ?

İş kazalarının % 88’ i güvenli olmayan davranışlar (güvensiz hareketler), % 10’u güvenli olmayan ortamlardan (güvensiz çalışma ortamı) kaynaklanmakta iken; yalnızca geriye kalan % 2’sinin önlenemeyecek (nedeni açıklanamayan) vakalardan oluştuğu bilinmektedir.

Yukarıda saydığımız istatistiki bilgiler arasında en çarpıcı ve önemli olanı; iş kazalarının % 98’ inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğu gerçeğidir.

Ekonomik boyut:

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesi, on milyonlarcasının sakat kalmasına yol açan İş kazaları ve meslek hastalıkları, aynı zamanda Dünya Gayri Safi Milli Hasılasının yaklaşık en az %4’ ünün (1.3 trilyon dolar) heba olmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan maddi kayıp yaklaşık yıllık 10 milyar TL – 35 milyar TL aralığındadır. Ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları gerçekleşme oranları Dünya ortalamasına paralel seyir etmektedir.

Ülkemizde Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı  yasası konumunda olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının da etkisiyle, ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının hızla ve kalıcı biçimde düşüş göstermesi hedeflenmektedir.