Kurumsal

Yönetim Politikamız

Anasayfa Kurumsal Yönetim Politikamız

Firmamız İstanbul il sınırları içinde ve Tekirdağ ,Kocaeli il sınırları içinde hizmet verdiği iş yerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (A.B.C. Sınıfı) İş Güvenliği Uzmanları ve İş yeri Hekimleriyle yasal mevzuata uygun olarak risk değerlendirmesi, tehlikelerin tanımlanması, kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda iş yerinde yapılacak periyodik kontroller, ortam ölçümleri ve risk değerlendirme sonuçlarına göre kaza potansiyelini belirlemek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için büyük önem arz eder.

Afiyet hastanesi iştiraki olan Çamlıca Afiyet Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Afiyet hastanesi yonetim Kurulu Başkanları ve Mesul Müdür Samet Dikilitaş’ın görev yaptığı firmamız insanı odak noktasına alan yapısıyla kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktadır